YDS Sınavı Nedir?

Closed

YABANCI DİL SINAVI (YDS) NEDİR?

Yabancı dil sınavı, ÖSS–DİL puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edecek adaylar için yapılan bir sınavdır. Yabancı dil tercihi yapacak
öğrenciler önce ÖSS’ye, sonra da YDS’ye (Yabancı Dil Sınavı) gireceklerdir. Bu öğrencilerin ÖSS Dil puanı için ÖSS’de sadece Türkçe ve Sosyal Bilimler
bölümündeki soruları yanıtlamaları gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı ıngilizce, Almanca, Fransızca’dan yapılmaktadır.

YDS sonuçlarının katılması ile hesaplanacak olan ÖSS-DıL puanı, adayların yabancı dil ve edebiyatları, bu dillerin öğretmenlik programları, mütercim-tercümanlık ve turist rehberliği gibi bazı yükseköğretim programlarına yerleştirilmesinde kullanılacaktır.

Yabancı Dil Sınavı, Öğrenci Seçme Sınavından bir hafta sonra Pazar Günü Devlet Üniversitesi Rektörlüklerinin bulunduğu merkezlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa’da yapılır.

YDS KONULARI

YDS Almanca, Fransızca, İngilizce olmak üzere üç dilde yapılacaktır. Adaylar sınav yabancı dilini cevap kağıdında cevaplama aşanının üst kısmında yer alan “SINAV YABANCI DİLİ” alanına İngilizce olarak işaretleyecekler ve bu dildeki soruları cevaplayacaklardır.

YDS testlerinde; Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi, Türkçeden Yabancı Dile, Yabancı Dilden Türkçeye çeviri ve Okuduğunu Anlama ile ilgili sorular bulunacaktır.

100 sorudan oluşan YDS’nin konu başlıklarına göre yüzdeleri şöyledir:

Kelime Bilgisi ve Dil Bilgisi %25
Çeviri %15
Okuduğunu Anlama %60

This entry is filed under Genel. You can follow any responses to this entry through RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.

Comments are currently closed.